Coming Soon

Contact a showroom near you today!

Lambretta Kuala Lumpur

Contact: 016-3373319

Get in contact

Lambretta Johor Bahru

Contact: 016-7215777

Get in contact

Lambretta Penang

Contact: 016-7362591

Get in contact

Lambretta Kuching

Contact: 010-9781680

Get in contact

Lambretta Selangor

Contact: 010-8093259

Get in contact

Coming Soon

Contact a showroom near you today!

Lambretta Kuala Lumpur

Contact: 016-3373319

Get in contact

Lambretta Johor Bahru

Contact: 016-7215777

Get in contact

Lambretta Penang

Contact: 016-7362591

Get in contact

Lambretta Kuching

Contact: 010-9781680

Get in contact

Lambretta Selangor

Contact: 010-8093259

Get in contact